Privacybeleid & Security

Jouw persoonsgegevens verwerken we en beveiligen we volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hier kun je lezen hoe we dat precies doen.

Jij beslist

We beginnen met het belangrijkste; jouw persoonsgegevens zijn van jou. Ook de gegevens die je met ons deelt. Dat betekent dat je ons kunt vragen om je gegevens te wissen, te corrigeren, te bekijken of over te dragen. Ook kun je ons vragen de verwerking van je gegevens te beperken en je kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Stuur een mail met je verzoek naar privacy@bp2d.nl en we handelen je verzoek af. Ook vragen, tips en klachten kun je naar dit adres sturen. Daarnaast heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je bent nooit verplicht om je persoonsgegevens met Business Productivity 2Day te delen.

Wie is er verantwoordelijk voor jouw gegevens?

Als jij je gegevens met ons deelt, zijn wij daarvoor verantwoordelijk. Business Productivity 2Day verwerkt jouw gegevens in overeenstemming met de AVG. In een verwerkersovereenkomst tussen ons staan onze verantwoordelijkheden en plichten duidelijk omschreven. Er staat bijvoorbeeld in op welke manier jouw gegevens beveiligd worden en wat er gebeurt in het geval van een datalek. De gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) hieraan stelt.

Wat doen wij met jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens als we daar een goede reden voor hebben, ofwel een wettelijke grondslag in de zin van de AVG. Business Productivity 2Day verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om jou de beste ervaring te kunnen bieden.

Business Productivity 2Day gebruikt de gegevens die we verzamelen om de dienstverlening te optimaliseren en met jou te communiceren. Zo kunnen we je informeren over de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied door middel van onze nieuwsbrieven en podcasts, maar kunnen we je persoonsgegevens ook gebruiken om je te informeren over de voortgang van je sollicitatieprocedure of om contact op te nemen naar aanleiding van vragen die je hebt gesteld via ons contactformulier.

Het type persoonsgegevens dat wij verzamelen of vastleggen is afhankelijk van je interactie met Business Productivity 2Day. Dit gaat om de volgende gegevens:

  • Alle gegevens die doorgaans in een CV gevonden kunnen worden: (voor)naam, adresgegevens, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over opleidingen en arbeidsverleden.
  • Om contact met ons op te kunnen nemen via ons contactformulier, hebben wij je (voor)naam en e-mailadres nodig.
  • Om je in te kunnen schrijven voor de nieuwsbrief hebben wij je e-mailadres nodig.

Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd door jouw bezoek aan onze website. Welke gegevens dat zijn lees je verderop in deze Privacy Verklaring.

Business Productivity 2Day legt gegevens vast met de volgende doelstellingen:

  • Communicatie: we communiceren graag op een persoonlijke manier met je. We kunnen contact met je opnemen via diverse manieren om je te informeren over de voortgang van je sollicitatieprocedure, om extra informatie in te winnen, afspraken te maken en om je te voorzien van onze nieuwsbrief.
  • Service te verlenen indien je gebruik wilt maken van of vragen hebt over de diensten van Business Productivity 2Day.

We verzamelen en/of gebruiken geen gegevens voor andere doeleinden van de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Verklaring, tenzij we van tevoren je specifieke toestemming hiervoor hebben verkregen.

Gegevens kunnen verstrekt worden aan de navolgende derden:

Google Analytics

Gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals die in deze Privacy Verklaring zijn vermeld. In enkele gevallen kan de informatie intern binnen Business Productivity 2Day gedeeld worden, bijvoorbeeld in het geval een sollicitatieprocedure. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Gegevens welke zijn verzamelt en verwerkt met betrekking tot een sollicitatieprocedure zoals een CV en bijbehorende aantekeningen, zullen binnen 4 weken na het afsluiten van de sollicitatieprocedure worden verwijderd, ongeacht de uitkomst van de procedure. Mochten we je deze gegevens in ons portfolio willen houden ten behoeve van toekomstige procedures, dan zullen wij deze, na verkrijging van specifieke toestemming, voor een periode van 1 jaar bewaren.

Beveiliging

Als jij je persoonsgegevens met ons deelt, is het aan ons om te zorgen dat ze veilig bewaard worden. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren en te kunnen leveren en worden opgeslagen op platformen die gebruik maken van de hoogste standaarden op het gebied van informatiebeveiliging, zoals je dat van ons zou mogen verwachten.

Rechten omtrent persoonsgegevens

Business Productivity 2Day biedt iedereen de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Na het indienen van een verzoek zullen we de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen.

Een verzoek kan ingediend worden door contact met ons op te nemen via privacy@bp2d.nl

Contact

Voor alle privacy gerelateerde vragen, kun je terecht bij privacy@bp2d.nl

>